Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

แผนพัฒนาอำเภอ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการดำเนินงานแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านดงภูทอง หมู่ 7 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

วันที่ 3 มีนาคม 2564 อำเภ…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา

วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2564…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการแสดงดนตรี ของนักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ณ บริเวณตลาดประชารัฐ

เมื่อวันที่ 24 ก.พ 64 ตั้…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน นายสุพน ผิวบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 3 (กำนัน)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564…

Continue Reading...