วันที่ 1 เมษายน2564 นายพลกฤษ เรืองสุกใส นายอำเภอนิคมน้ำอูน มอบหมายให้ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตำบลนิคมน้ำอูน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลหนองปลิง เป็นผู้แทนนายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและ มอบถุงยังชีพ ให้กับราษฎรผู้ประสบภัยพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง บ้านเรือน ได้รับความเสียหายและฟ้าผ่าสัตวเสียงตาย พื้นที่หมู่ 10 ตำบลนิคมน้ำอูน และ หมู่ 2 ต.หนองปลิง. รวมจำนวน 4 ครัวเรือน

Share:

Author: mungmee