วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น นายพลกฤษ เรืองสุกใส นายอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (10-16 เม.ย.64)โดยมีคณะทำงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอนิคมน้ำอูนชั้น 2

Share:

Author: mungmee