รายงานการดำเนินงานแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านดงภูทอง หมู่ 7 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

วันที่ 3 มีนาคม 2564
อำเภอนิคมน้ำอูน ขอรายงาน การดำเนินงานแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านดงภูทอง หมู่ 7 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ดังนี้
เวลา 11.00 น นายพลกฤษ เรือง สุกใส นายอำเภอนิคมน้ำอูน ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์จิตอาสาพระราชทา มทบ.29 ,ผอ.สนง.ทสจ.สน.,อบต.นิคมน้ำอูน ,อบต.หนองปลิง, อบต สุวรรณคาม, จิตอาสา 904 และผู้นำ ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านดงภูทอง เพื่อสอบถามปัญหาความต้องการของผู้ประสบภัยแล้ง และ นำน้ำอุปโภค บริโภคแจกจ่าย เติมน้ำถังสำรองเพื่อ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
เวลา 15.00 น.นายพลกฤษ เรืองสุกใส นายอำเภอนิคมน้ำอูน ลงพื้นที่ร่วมกับ รอง ผอ. กอ. รมน.สน.,หน.สน.ปภ.สน.,ผู้บริหาร อบต.สุวรรณคาม,จิตอาสา 904 และผู้นำในพื้น พบปะผู้ประสบภัยแล้งบ้านดงภูทอง สอบถามปัญหาความต้องการมอบถังเก็บน้ำขนาด 1000 ลิตร จำนวน 7 ถังให้กับผู้ประสบภัยแล้งและลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำบนดิน เพื่อดำเนินการขุดลอกและขยายพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อเป็นการแก้ไขในระยะยาวต่อไป
Share:

Author: mungmee