วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น นายวิชาญ ดาทุมมา นายอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธาน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” มอบถุงยังชีพ จำนวน 30 ชุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ส่งมอบให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสหรือได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น นายวิชาญ ดาทุมมา นายอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธาน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” มอบถุงยังชีพ จำนวน 30 ชุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ส่งมอบให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสหรือได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Share:

Author: mungmee