วันที่ 23 ตุลาคม 2564 อำเภอนิคมน้ำอูน จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันปิยมหาราช นายวิชาญ ดาทุมมา นายอำเภอนิคมน้ำอูน ผอ.ศอ.จอส.อ.นิคมน้ำอูน พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา 904 /จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในวันปิยมหาราช -มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 70  คน

Share:

Author: mungmee