มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ถุงยังชีพ ที่จำเป็นในการใช้ชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ผู้สูงอายุและ ผู้พิการ ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีพ ในพื้นที่

อำเภอนิคมน้ำอูน
-เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประธานเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร นายจิระศักดิ์ สร้อยคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เขตอำเภอนิคมน้ำอูน ร่วมกับ นายวิชาญ ดาทุมมา นายอำเภอนิคมน้ำอูน ลงพื้นที่ เยี่ยม นายประทัย นามโคตร อายุ86 ปี บ้านดงสว่าง อำเภอนิคมน้ำอูน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุป่วยอัมพาต และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
-โอกาสนี้ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ที่จำเป็นในการใช้ชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ผู้สูงอายุและ ผู้พิการ ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีพ ในพื้นที่จำนวน 21 คน

Share:

Author: mungmee