นายวิชาญ ดาทุมมา นายอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อำเภอนิคมน้ำอูน เพื่อรับทราบสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด 2019 ในพื้นที่ และการพิจารณา หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอนิคมน้ำอูน โดยมีคณะกรรมการฯ ผอ.โรงเรียน ทุกแห่ง และผู้แทน อบต.ในพื้นที่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอนิคมน้ำอูน

Share:

Author: mungmee