วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น -นายวิชาญ ดาทุมมา นายอำเภอนิคมน้ำอูน พร้อมด้วย ปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคง/จิตอาสา 904.,จิตอาสาพระราชทาน, เจ้าหน้าที่ อส. ,ผรส.และอบต.หนองปลิง ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดหอประชุมอำเภอนิคมน้ำอูน มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน -ผลการปฏิบัติ: หอประชุมได้รับการทำความสะอาด พร้อมรองรับการจัดกิจกรรมในพื้นที่

Share:

Author: mungmee