วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น -นายวิชาญ ดาทุมมา นายอำเภอนิคมน้ำอูน /ผอ.ศอ.จอส.อ.นิคมน้ำอูน พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ อบต.ทุกแห่ง ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำในพื้นที่ ,นักเรียน, นักศึกษา, จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกัน ปรับปรุงภูมิทัศน์ หาดไทยเจริญ บ้านไทยเจริญ หมู่ 10 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน จำนวน 200 คน -ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีมาตรการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างเคร่งครัด

Share:

Author: mungmee