เรียน ผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรด ทราบ วันที่ 26 ม.ค.65 เวลา 09.30 น. นายวิชาญ ดาทุมมา นายอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธานการประชุม สภาวัฒนธรรมอำเภอนิคมน้ำอูน โดยมีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดงานประเพณีประจำปีของอำเภอ โดยที่ประชุมมีมติให้”ประเพณีตุ้มโฮมสืบชะตาปลา” เป็นประเพณีประจำปีของอำเภอ ณ บริเวณหาดไทยเจริญ บ.ไทยเจริญ ม.10 ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

Share:

Author: mungmee