วันนี้(23 ก.พ.65 เวลา 09.00) น.นางวรรณิดา มั่นคง หัวหน้างานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอนิคมน้ำอูน มอบหมายให้ นายบรรจบ กุลชโร ปลัดอำเภอ/จิตอาสา 904 พร้อมด้วย จนท.รพ.นิคมน้ำอูน,จนท.อบต.,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผปค./ผรส./สมาชิก อส. และจิตอาสาพระราชทาน/ประชาชนจิตอาสา จำนวนประมาณ 50 คน ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่จัดตั้ง Community Isolation (CI) ณ.ที่หอประชุมอำเภอนิคมน้ำอูน จำนวน 24 เตียง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 ในพื้นที่ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share:

Author: mungmee