วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00น. นางวรรณิดา มั่นคง ตำแหน่ง ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทน นายอำเภอนิคมน้ำอูน 📢 📢เข้าร่วมประชุมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน📢📢

Share:

Author: mungmee