เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ เมื่อ 14 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น.และ 13.30 น. พ.อ.ธงชาติ โล่งจิตร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.น.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.ดุสิต ธรรมสติ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายเเผนเเละการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ส.น.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงเเผนปฏิบัติการรับรองภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบลโดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูนและ นายองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูนและห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร . โดยมี โดยมีปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ,ปลัดอำเภอประจำตำบล,สัสดีอำเภอ จนท.ตร.,พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง การประชุมในระดับตำบลได้เสนอเเนวทางการขับเคลื่อนดังต่อไปนี้.- 1.การเสริมสร้างสุขภาวะ/การสาธารณสุข 2.แผนการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด 3.แผนการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย 4.แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ และความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สิน 5.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 6.เเผนการอนุรักษ์เเละฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม(อบต.สุวรรณคาม)

Share:

Author: mungmee