วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10:30 น. นางวรรณิดา มั่นคง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายนิคมน้ำอูน มอบหมายให้ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ, เกษตรอำเภอ และปศุสัตว์อำเภอ ตรวจสอบร้านค้าในเขตพื้นที่อำเภอนิคมน้ำอูน เพื่อสำรวจปริมาณ ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปุ๋ย และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านค้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

Share:

Author: mungmee