วันที่ 18 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 นเป็นต้นไป นางวรรณิดา มั่นคง ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอนิคมน้ำอูน พร้อมด้วยนายบรรจบ กุลชโร ปลัดอําเภอ /จิตอาสา 904, พัฒนาการอำเภอนิคมน้ำอูน เกษตรตำบล ,ผอ. รพ. สต., กำนันตำบลนิคมน้ำอูน และเจ้าหน้าที่ อบต. นิคมน้ำอูน ร่วมกันลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบข้อมูล และจำแนกครัวเรือนผู้มีรายน้อยเป้าหมาย (ศจพ.)พื้นที่หมู่ 2 และหมู่ 9 ตำบลนิคมน้ำอูน และมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ยากไร้จำนวน 5 คน

Share:

Author: mungmee