อ.นิคมน้ำอูน: วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางวรรณิดา มั่นคง รักษาราชการแทนอำเภอนิคมน้ำอูนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา จังหวัดสกลนคร ในการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 143 ราย ได้โลหิต 57,200 ซีซี ในการนี้ อำเภอนิคมน้ำอูนได้จัดหาของรางวัลและของชำร่วยให้กับผู้รับบริจาคโลหิตทุกราย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 🙏🙏

Share:

Author: mungmee