นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาซาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางวรรณิดา มั่นคง ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอนิคมน้ำอูน พร้อมด้วยพัฒนาชุมชนอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติด เตียง จำนวน ๓ ราย ในพื้นที่อำเภอนิคมน้ำอูน

Share:

Author: mungmee