วันนี้(11 เม.ย.65) เวลา 17.30 น. นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน พร้อมด้วยนายบรรจบ กุลชโร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและจนท.อส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดตรวจหลัก จุดบริการและด่านชุมชนในพื้นที่ พร้อมมอบสิ่งของบำรุงด่าน/จุดตรวจเพื่อเป็นขัวญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

Share:

Author: mungmee