วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. โดยการอำนวยการของ นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน สั่งการให้ นายบรรจบ กุลชโร ปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย จนท.อส. บูรณาการร่วม สภ.นิคมน้ำอุ่น และรพ.นิคมน้ำอูน ประชุมวางแผน แนวทางการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทใน รพ.นิคมน้ำอูน และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีทะเลาะวิวาทใน รพ.นิคมน้ำอูน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share:

Author: mungmee