วันที่ 21 เมษายน 2565 นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูนปฏิบัติภารกิจที่สำคัญดังนี้ -เวลา 10.00 -16.00 นให้การต้อนรับและร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวุฒิสภาในการลงพื้นที่ตรวจติดตามงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมและให้การต้อนรับ -เวลา 16.30 น.ลงพื้นที่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และผู้นำ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลหนองปลิง

Share:

Author: mungmee