วันนี้(29 เม.ย.65) เวลา 09.00 น นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง /จิตอาสา904, จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ตำบลนิคมน้ำอูน ผู้ใหญ่บ้านและ ผช. หมู่ 7 ตำบลนิคมน้ำอูน ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และ ถุงยั่งชีพกาชาดและมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่หมู่ 7 บ้านดงสว่าง ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน

Share:

Author: mungmee