อำเภอนิคมน้ำอูน วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายจรัล กลางประดิษฐ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอนิคมน้ำอูน ,พร้อมด้วย นายกิตติวัชร์ แยบดี ปลัดอาวุโส ,นายบรรจบ กุลชโร ปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคง/จิตอาสา 904 ,จิตอาสาพระราชทาน และผู้นำในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ หอประชุมอำเภอนิคมน้ำอูน( ศูนย์ ci) -โดยมี จิตอาสาพระราชทานและผู้นำในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน

Share:

Author: mungmee