วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธานพิธี การจัดงานประเพณีทำบุญสืบชะตาปลา ประจำปี 2565 โดยมีพันโททองรัตน์ อาจไพรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน กล่าวรายงาน มีสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร ปล่อยปลานิล จำนวน 50,000 ตัว

Share:

Author: mungmee