วันนี้ (20 พ.ค.65) เวลา 10.00น. นานจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ เรื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ ปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน ณ ป่าชุมชน บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร พื้นทีประมาณ5 ไร่ ต้นไม้ 1000 ต้น ผูร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน

Share:

Author: mungmee