วันที่ 24 พ.ค.65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน/สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร มอบจักรยานจำนวน 4 คัน ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน และมีความจำเป็นในการใช้จักรยานเพื่อเดินทางไปโรงเรียน และถือโอกาสเยี่ยมโรงเรียน นักเรียน รับฟังปัญหา และประสานความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนอำเภอนิคมน้ำอูนต่อไปครับ

Share:

Author: mungmee