***อำเภอนิคมน้ำอูน*** วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และกิจกรรมเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 รอบกลั่นกรองในระดับโซนกลาง ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเบญจ หมู่ที่ 5 ต.นิคมน้ำอูน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนิคมน้ำอูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน และประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ

Share:

Author: mungmee