วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป นายจรัล กลางประดิษฐ นาย อำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธาน พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีถวาย พระพรชัยมงคลในกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอนิคม น้ำอูน โดยมี หัวหน้าส่วน ราชการ ข้าราชการ ตำรวจ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ สถาน การศึกษา องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน และประชาชนชาว อำเภอนิคมน้ำอูนเข้าร่วม พิธี 200 คน

Share:

Author: mungmee