วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายจรัลกลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธาน จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อพัฒนาคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ 1 และหมู่ 2 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน และปรับปรุงทาสี ทางข้ามถนนของโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถานการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน

Share:

Author: mungmee