จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้านและ รอบหมู่บ้าน

**ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอนิคมน้ำอูน**

**กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา**

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอนิคมน้ำอูน มอบหมายให้ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, อสม , จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้านและ รอบหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ 2 และ บ้านนิคมพัฒนา หมู่ 3 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

Share:

Author: mungmee