วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน/ กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธี ร่วมกับ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสกลนคร, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, จิตอาสา904 และจิตอาสาพระราชทานฯลฯ ร่วมประกอบพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

Share:

Author: mungmee