ออกพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน นายสุพน ผิวบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 3 (กำนัน)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายพลกฤษ เรืองสุกใส นายอำเภอนิคมน้ำอูน
ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
– เวลา 06.30 น. ได้นำพาข้าราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำอูน ทำบุญตักบาตร และกราบนมัสการหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ ณ วัดผาเทพนิมิต บ้านดงสว่าง ต.นิคมน้ำอูน
– เวลา 09.00 น. ได้ออกพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน นายสุพน ผิวบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 3 (กำนัน) ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน โดยมีราษฎรมาแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น จำนวน 48 คน ผลการรับฟังความคิดเห็นฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Share:

Author: mungmee